Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Λεπτομέρειες

15

YEARS OF
EXPERIENCE

23+

thousand
Volunteers

19

Worldwide
offices
Προπαρασκευαστικές δράσεις

Α1. Επικαιροποίηση

της τρέχουσας κατάστασης σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο σχετικά με την ανάλυση περιβαλλοντικών κινδύνων των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος III της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (OΠΕ)

Περισσοτερα
“Λεπτομέρειες.”
ΑΒΓ

“Λεπτόμερειες.”
ΑΒΓ
Προπαρασκευαστικές δράσεις

Α2. Ανάλυση

της τρέχουσας κατάστασης της εθνικής ασφαλιστικής αγοράς

Περισσοτερα

Προπαρασκευαστικές δράσεις

Α3. Ανάλυση SWOT

σε εθνικό επίπεδο & προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερομένων φορέων

Περισσοτερα
“Λεπτομέρειες.”
ΑΒΓ