Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Λεπτομέρειες

15

YEARS OF
EXPERIENCE

23+

thousand
Volunteers

19

Worldwide
offices
preparatory actions

Α1. Επικαιροποίηση

της τρέχουσας κατάστασης σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο σχετικά με την ανάλυση περιβαλλοντικών κινδύνων των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος III της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (OΠΕ)

Περισσοτερα
“Λεπτομέρειες.”
ΑΒΓ

“Λεπτόμερειες.”
ΑΒΓ
preparatory actions

Α2. Ανάλυση

της τρέχουσας κατάστασης της εθνικής ασφαλιστικής αγοράς

Περισσοτερα

preparatory actions

Α3. Ανάλυση SWOT

σε εθνικό επίπεδο & προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερομένων φορέων

Περισσοτερα
“Λεπτομέρειες.”
ΑΒΓ