Φόρτωση Εκδηλώσεις
 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

« All Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Πάτρας 30-06-2022

Ιούνιος 30, 2022

Χαιρετισμός για το σεμινάριο Προώθηση Χρηματοοικονομικών Εργαλείων για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Promote financial Instruments for Liability on EnvironmentLIFE PROFILE)

Αθανασία Λαζάρου -Δήμα, Γενική Διευθύντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ

 Πάτρα 30.06.2022

Αγαπητές κυρίες-Αγαπητοί κύριοι,

Σας καλωσορίσουμε στο σεμινάριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE PROFILE. To ΥΠΕΝ υπέβαλλε αίτηση το 2019 στην Ευ. Επιτροπή και στη συνέχεια το 2020 εγκρίθηκε το πρόγραμμα υπό τον συντονισμό του Υπουργείου και ειδικότερα του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ).

Στο έργο συμμετέχουν επίσης 7 εταίροι:

 • Το Πράσινο Ταμείο
 • Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Πάντειου Πανεπιστήμιου
 • Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας
 • Η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική ΕΠΕ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημίας. Όπως γνωρίζετε σε περίπτωση που συμβεί μια περιβαλλοντική ζημία ο υπεύθυνος που την προκάλεσε οφείλει να την αποκαταστήσει και υπό το σκεπτικό αυτό θα πρέπει να έχει μεριμνήσει την εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών μέσων για την αντιμετώπισή της. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας (όπως η ασφάλιση ή οι εγγυητικές επιστολές) αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο.

Με την υλοποίηση των δράσεων του έργου στοχεύουμε:

 • στη βελτίωση των μεθόδων της αποκατάστασης,
 • στην αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη,
 • στην ανάπτυξη μεθόδου για την ανάλυση επικινδυνότητας,
 • στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών,
 • στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης,
 • στην ενημέρωση των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με αρμοδιότητα την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης καθώς και των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού.

Το έργο ξεκίνησε στο τέλος του 2020 και έχει διάρκεια 3 έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.086.000 ευρώ και η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 55%. Το πρόγραμμα LIFE PROFILE θα συμβάλλει στην πληρέστερη εφαρμογή της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD), μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου πάνω στην οποία εργάζεται ως εταίρος του έργου το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η ανάπτυξη και διεύρυνση της υφιστάμενης αγοράς στον τομέα της χρηματοοικονομικής ασφάλειας και της κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για την αποτελεσματική εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών.

Το σημερινό σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Τις δράσεις αυτές έχει αναλάβει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Εταίρος του προγράμματος – το οποίο σε συνεργασία με την Εθελοντική Οργάνωση ECOCITY και το ΥΠΕΝ οργάνωσαν τη σημερινή εκδήλωση. Όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα θα διοργανωθούν πέντε επιπλέον σεμινάρια σε περιφερειακό επίπεδο (αποκεντρωμένες διοικήσεις). Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση προβλέπεται η διοργάνωση μιας σειράς από 7 μονοήμερα σεμινάρια, ένα στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αθήνα, Λάρισα, Ηράκλειο, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα), όπου θα παρουσιαστούν ζητήματα σχετικά με το κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής ευθύνης και οι διατάξεις σχετικά με την χρηματοοικονομική ασφάλεια.

Παράλληλα με το σεμινάριο ξεκινά και μία ακόμα δράση  του προγράμματος που είναι η δημιουργία Φόρουμ Διαβούλευσης (Consultation Forum) στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών και η κοινωνία των πολιτών. Μέσω του Φόρουμ που θα λειτουργεί κατά την διάρκεια του προγράμματος θα συζητούνται θέματα που άπτονται με την εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης και χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Δείτε τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου

 1. Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά- Μ. Φαράντου
 2. Είδη και διαθεσιμότητα μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην Ελλάδα Κ. Τσολακίδης
 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.Γ. ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΣ
 4. Η σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς Μ. Καραβασίλη
 5. Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον Δ.ΜΠούζας
 6. Ο Ρυπαίνων Πληρώνει και η Οδηγία για Περιβαλλοντική Ευθύνη Γ.Κωνσταντινόπουλος

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
Ιούνιος 30, 2022