Φόρτωση Εκδηλώσεις
 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

« All Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Θεσσαλονίκης 10-10-2022

Οκτώβριος 10, 2022 @ 08:00 - 17:00

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πραγματοποιεί μια σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με θέμα την ενδυνάμωση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, όπως προσδιορίζεται στο ΠΔ 148/2009, ειδικότερα σε θέματα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας μέσω προώθησης ικανών χρηματοοικονομικών και άλλων εργαλείων.
Το πέμπτο κατά σειρά Σεμινάριο αφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και πραγματοποιείται στις 10 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης, σε τεχνικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, σε φορείς της οικονομίας και της αγοράς, στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σε συλλογικότητες, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και σε πολίτες.
Το ως άνω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 265, 546 43 Θεσσαλονίκη από ώρα 10:00 – 17:30
Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας ενός σημαντικού προγράμματος «LIFE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment- LIFE PROFILE», τις οποίες δράσεις ανέλαβε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ένας από τους Εταίρους του Προγράμματος, με φορέα υλοποίησης την Εθελοντική Οργάνωση ECOCITY, ως έχουσα ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε για τον εμπλουτισμό του γνωστικού σας πεδίου σε θέματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής και όχι μόνο νομοθεσίας και να συμμετέχετε με ενεργό τρόπο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, μέσα από περιπτώσεις – παραδείγματα παραβατικότητας και σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς, αλλά και περιπτώσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.
Η θεματολογία του σεμιναρίου, είναι εστιασμένη στη βελτίωση των προβλέψεων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της υφιστάμενης αγοράς, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τεχνικούς, οικονομικούς, συμβουλευτικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς παράλληλα με την αποτελεσματική εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων αποκατάστασης.
Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από το ΥΠΕΝ/ Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος) στο πρόγραμμα LIFE Environmental Governance and Information. Συνδικαιούχοι σε αυτό είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού- Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Αποτελεί μάλιστα το πέμπτο μιας σειράς εξειδικευμένων μονοήμερων σεμιναρίων που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα σεμινάρια αυτά θα επαναληφθούν προκειμένου να παρουσιαστούν τα τελικά παραδοτέα του προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με βάση το οποίο θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναγκαία μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας με στόχο αφενός την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών και αφετέρου την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

 1. Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον Α. Λαζάρου
 2. Περιπτώσεις Πρόκλησης Περιβαλλοντικής Ζημίας και Αντιμεπτώπισή τους Εντός της ΠΑΜΘ
 3. Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας σε χώρο απόθεσης αμιαντούχων αποβλήτων Ε. Ευθυμιάδης
 4. Η σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς Μ . Καραβασίλη
 5. Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά Μ. Φαράντου
 6. Είδη και διαθεσιμότητα μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Κ. Τσολακίδης
 7. Ο ρόλος της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια Π. Ντζερεμές
 8. Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον. Σ Πουλή
 9. Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ζημιά Α. Παρμακέλης
 10. Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις και περιβαλλοντική ζημία Σ. Χριστοφόρου
 11. Εργαλείο αποτίμησης κόστους περιβαλλοντικής ζημιάς Θ. Χατζιβασιλειάδης

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
Οκτώβριος 10, 2022
Ώρα:
08:00 - 17:00