Τελευταίες εκδηλώσεις

Σεμινάριο Τρικάλων 25-11-2022

Δείτε τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα στις 25-11-2022

Σεμινάριο Θεσσαλονίκης 10-10-2022

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πραγματοποιεί μια σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με θέμα την ενδυνάμωση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, όπως...

Σεμινάριο Μυτιλήνη 23-09-2022

Δείτε τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη στις 23-09-2022