Σκοποσ μασ

Η ανάπτυξη μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας

για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Επένδυση σε οικονομικά μέσα περιβαλλοντικής ευθύνης: προστασία του περιβάλλοντος, προστασία της επιχείρησης.


ΜΠΟΡΟυΜΕ

να βοηθήσουμε

ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να γνωρίζουν ότι φέρουν περιβαλλοντική ευθύνη και να την αναλάβουν

  • Προωθούμε την ενημέρωση
  • Συμβάλλουμε στην επικοινωνία
  • Ενισχύουμε την εκπαίδευση
  • Μεσολαβούμε στη διασύνδεση

Η περιβαλλοντική ευθύνη δεν είναι πρόβλημα, είναι ευκαιρία για συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς

δρασεισ

Δράσεις του έργου

ενημερωση

Ενημερωτικό υλικό-ενημερωτικά δελτία

ΕΚδηλωσεισ

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις

Λεπτομέρειες.

16

Jun

Σεμινάριο Αθήνας
  • 16-06-2022
  • Αθήνα, Ελλάδα

30

Jun

Σεμινάριο Πάτρας
  • 30-06-2022
  • Αθήνα, Ελλάδα

Οι εταίροι του έργου

Δείτε αναλυτικά τους συνεργαζόμενους φορείς