Επικοινωνία

Λεπτομέρειες.

επικοινωνια

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι φέρουν ευθύνη και θα πρέπει να την αναλάβουν αναλογικά και αντικειμενικά μέσω χρηματοοικονομικής ασφάλειας ώστε να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Οι επιχειρήσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά, πρέπει να γνωρίζουν τον αντίστοιχο κίνδυνο και να αναλαμβάνουν το κόστος αποκατάστασης, αντιστοίχως οι φορείς που σχετίζονται με την όλη διαδικασία πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν άμεσα το ύψος της ζημιάς και να ενεργοποιείται ο μηχανισμός αποκατάστασης μέχρι την επαναφορά του περιβάλλοντος στην προηγούμενη κατάσταση άμεσα και αποτελεσματικά.

επικοινωνηστε μαζι μασ

Η επικοινωνία δίνει λύσεις

Λεπτομέρειες