έκθεση verde-tec

Στην έκθεση verde-tec βρέθηκε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 η Ιωάννα Ποθητάκη, project manager του LIFE PROFILE, για λογαριασμό του έργου. Η κυρία Ποθητάκη παρουσίασε το έργο στο πλαίσιο του pitch session που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρία που αφορούσε τα έργα LIFE και συμμετείχε σε δράσεις δικτύωσης με άλλα έργα και φορείς στο περίπτερο του προγράμματος…

Newsletter 1

Newsletter 1

Το Έργο «LIFE PROFILE» εντάσσεται στην προγραμματικήπερίοδο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFEΠεριβάλλον 2019, στον τομέα «Περιβαλλοντικήδιακυβέρνηση και πληροφόρηση».Μάθετε περισσότερα για τους στόχους του έργου και τις δράσεις του στο Newsletter 1 Δείτε το newsletter

Newsletter 2

Newsletter 2

Στο πλαίσιο του έργου LIFE PROFILE (LIFE19 GIE/GR/001127) Promote financial instruments for liability on environment και ειδικότερα της προπαρασκευαστικής δράσης Α.3.2 η οποία πραγματοποιείται από το Ε.Μ.Π., ολοκληρώθηκε το παραδοτέο με τίτλο, Ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, στρατηγική συμμετοχής και επικοινωνίας. Η δράση στοχεύει μέσω της αναγνώρισης και χαρτογράφησης των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών με το έργο, στον…

Newsletter 3

Newsletter 3

Υλοποίηση δράσης Β.10 Εξιδεικευμένα σεμινάρια με θέμα«Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»Το πρόγραμμα LIFE PROFILE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Environmental Governance andInformation και το συντονίζει το ΥΠΕΝ/ Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος). Συνδικαιούχοι σε LIFE PROFILE είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού…